Inteligencja

 Nie ma jednej odpowiedzi na to czym jest inteligencja. Popularne testy inteligencji mierzą tylko część naszych umiejętności. Obecnie wiadomo już, że dysponujemy większą liczbą rodzajów inteligencji. Ile ich jest? Nie wiadomo, Howard Gardner (twórca teorii inteligencji wielorakich) wymienił ich 8. Obecnie różne kierunki wyróżniają ich 7, 8, 11, 12, a nawet 16. Dobra wiadomość jest taka, iż nie ma znaczenia, ile jest rodzajów inteligencji, gdyż każdy posiada je wszystkie w stopniu wysoko rozwiniętym. Poniżej przedstawiam ogólny opis różnych rodzajów inteligencji:

 • językowa – umiejętność czytania, pisania, porozumiewania się za pomocą słów. Potrzebna m.in. pisarzom, poetom, mówcom. Wyraża się w bogatym słownictwie, w umiejętności budowania wypowiedzi i tworzenia barwnych opowieści
 • logiczno-matematyczna – umiejętność rozumowania i liczenia, rozumienie liczb i zdolność logicznego myślenia. Potrzebna np. naukowcom, matematykom
 • muzyczna – uczenie się poprzez słuchanie, świadomość różnorodności dźwięków, umiejętność rozpoznawania, odtwarzania i wykorzystywania dźwięków w kompozycjach. rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów i muzyków
 • przestrzenno-wizualna – potrzebna architektom, rzeźbiarzom, malarzom, nawigatorom, pilotom czy pakowaczom.
  uczenie się poprzez patrzenie, świadomość kształtów, umiejętność zagospodarowania przestrzeni
 • kinestetyczna (motoryczna, ruchowa) – rozwijanie umiejętności fizycznych, zdolność koordynacji i wykonywania złożonych sekwencji ruchów. Rozwinięta głównie u sportowców, tancerzy, chirurgów, mechaników precyzyjnych
 • interpersonalna (społeczna) – umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, empatia. Potrzebna psychologom, handlowcom, agentom ubezpieczeniowym, negocjatorom, mówcom motywacyjnym
 • intrapersonalna (introspektywna) – umiejętność wejrzenia w siebie, poznania siebie. Świadomość swoich silnych i słabych stron. U niektórych wiąże się z dużą intuicją, pozwala sięgnąć do informacji przechowywanych w podświadomości. Zdolność postrzegania i kontrolowania własnych myśli, potrzeb, uczuć

inteligencja inter- i intra-personalna są często łączone i nazywane inteligencją emocjonalną.

 • przyrodnicza (środowiskowa) – życie w zgodzie z naturą, poczucie harmonii ze światem przyrody i odpowiedzialność za utrzymanie równowagi ekologicznej.
 • naukowa – ciekawość, zdobywanie wiedzy o świecie. Wykorzystywanie eksperymentów w celu zbadania reguł rządzących wszechświatem
 • filozoficzna – myślenie i zadawanie pytań dot. sensu życia, umiejętność myślenia na poziomie abstrakcyjnym
 • moralna – umiejętność dostosowania się do norm społecznych i religijnych. Poczucie sprawiedliwości, kierowanie się etyką
 • finansowa – umiejętność dysponowania środkami pieniężnymi i ich pomnażania. Rozumienie zasad obiegu pieniądza w społeczeństwie

Jak widać z powyższej listy różne zawody wymagają kilku rodzajów inteligencji, dlatego ważne jest, aby już od początku życia rozwijać u dzieci różne umiejętności poprzez zabawę. Odpowiednio dobrane zajęcia pozwolą wszechstronnie rozwinąć dziecko, co pozwoli osiągnąć sukces młodemu człowiekowi.