Mnemotechniki

Czyli o tym czym one są i z czym się to je?

Fraza „Mnemotechnika” została po raz pierwszy użyta przez Tony’ego Buzana i jest to ni mniej, ni więcej jak sposób zapamiętania nowych informacji. Mnemotechniki bazują na skojarzeniach, pozwalając zapamiętać nawet długie ciągi cyfr czy też odmianę słów w obcym języku. Można je także zastosować do zapamiętania innych potrzebnych nam danych.

No dobrze, ale na czym to właściwie polega? Jak mam niby to zastosować w praktyce? Wszystko co jest Ci potrzebne aby korzystać z mnemotechnik to odrobina kreatywności i gotowość do nauki poprzez zabawę. Dobrze zrozumiałeś, pewne metody są na tyle fajne, że można uczyć się i jednocześnie dobrze się przy tym bawić. ALE przejdźmy może do rzeczy:

jedną z podstawowych metod zapamiętywania jest tworzenie historii z wyrazami, które mamy zapamiętać.

Np. jeśli do zapamiętania mielibyśmy słowa: „niedźwiedź”, „stół”, „karty” to aby je zapamiętać można by stworzyć sobie zdanie: „Niedźwiedź wyłożył karty na stół„. Wystarczy że sobie wyobrazisz niedźwiedzia grającego w karty, jak właśnie kładzie na stół swojego asa i voilà. Sądzę że zapamiętanie słów nie stanowi problemu. Po przećwiczeniu można stosować tę metodę do większej liczby słów. Pamiętaj że bardzo ważna jest tutaj Twoja wyobraźnia. To właśnie wyobraźnia ułatwia nam skojarzenie ze sobą słów i fraz na pozór ze sobą nie powiązanych. Im więcej humoru, magii, czy absurdu będzie w twojej głowie, tym łatwiej zapamiętasz potrzebne informacje.

Czym jest pamięć?

Pamięć jest zdolnością naszego umysłu do zapisywania, przechowywania oraz odtwarzania informacji.

Zapisywanie (zapamiętywanie) polega na stworzeniu w mózgu nowych połączeń nerwowych,  co pozwala skojarzyć nowe informacje z tymi poznanymi wcześniej. Przechowywanie to utrzymywanie powstałych połączeń jako aktywnych. Z kolei odtwarzanie (przypominanie) to wydobycie wcześniej zapisanych informacji.

Ten podstawowy podział doskonale obrazuje cały proces jaki musi przejść każda informacja czy umiejętność, aby zostać zapamiętana. Jednak zanim tak się stanie informacje muszą przejść przez kilka rodzajów pamięci: sensoryczną i krótkotrwałą, aż w końcu trafią do pamięci długotrwałej co pozwoli na trwałe zapamiętanie informacji.

Pamięć sensoryczna (zwana także ultrakrótką) przez bardzo krótki moment (niecałą sekundę!) przechowuje wrażenia, które są odbierane przez nasze zmysły. Jest to ogromna ilość informacji, z których zaledwie ułamek trafia do pamięci krótkotrwałej. Pamięć krótkotrwała przechowuje tylko te informację, na które zwróciliśmy uwagę przez kilka sekund do kilku minut i ma  ograniczoną pojemność (od 5 do 10 elementów).  W pamięci długotrwałej zapisane informacje są przechowywane przez długi (czasem nawet nieograniczony) okres czasu.

Mówiąc o rozwijaniu pamięci możemy mieć na myśli zarówno zwiększanie zdolności naszej pamięci krótkotrwałej do zapamiętania większej liczby elementów przez dłuższy okres czasu, jak i umiejętność do przypominania sobie określonych informacji nawet po bardzo długim czasie. Osiąga się to przede wszystkim poprzez stałe ćwiczenie mózgu, które powoduje że lepiej zapamiętujemy i łatwiej przypominamy sobie informacje. Jednak istnieje kilka technik, które pozwolą nam znacznie łatwiej osiągnąć cel. Do takich technik można zaliczyć m.in. mnemotechniki, które pozwalają na szybsze przeniesienie danych to pamięci długotrwałej. Ponadto, aby zapamiętać większy zbiór informacji należy go pogrupować. Zresztą często robimy to intuicyjnie podając np. numery telefonów w kawałkach (zamiast 123456789 to 123-456-789) mamy wówczas 3 elementy zamiast 9.

Inteligencja

 Nie ma jednej odpowiedzi na to czym jest inteligencja. Popularne testy inteligencji mierzą tylko część naszych umiejętności. Obecnie wiadomo już, że dysponujemy większą liczbą rodzajów inteligencji. Ile ich jest? Nie wiadomo, Howard Gardner (twórca teorii inteligencji wielorakich) wymienił ich 8. Obecnie różne kierunki wyróżniają ich 7, 8, 11, 12, a nawet 16. Dobra wiadomość jest taka, iż nie ma znaczenia, ile jest rodzajów inteligencji, gdyż każdy posiada je wszystkie w stopniu wysoko rozwiniętym. Poniżej przedstawiam ogólny opis różnych rodzajów inteligencji:

 • językowa – umiejętność czytania, pisania, porozumiewania się za pomocą słów. Potrzebna m.in. pisarzom, poetom, mówcom. Wyraża się w bogatym słownictwie, w umiejętności budowania wypowiedzi i tworzenia barwnych opowieści
 • logiczno-matematyczna – umiejętność rozumowania i liczenia, rozumienie liczb i zdolność logicznego myślenia. Potrzebna np. naukowcom, matematykom
 • muzyczna – uczenie się poprzez słuchanie, świadomość różnorodności dźwięków, umiejętność rozpoznawania, odtwarzania i wykorzystywania dźwięków w kompozycjach. rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów i muzyków
 • przestrzenno-wizualna – potrzebna architektom, rzeźbiarzom, malarzom, nawigatorom, pilotom czy pakowaczom.
  uczenie się poprzez patrzenie, świadomość kształtów, umiejętność zagospodarowania przestrzeni
 • kinestetyczna (motoryczna, ruchowa) – rozwijanie umiejętności fizycznych, zdolność koordynacji i wykonywania złożonych sekwencji ruchów. Rozwinięta głównie u sportowców, tancerzy, chirurgów, mechaników precyzyjnych
 • interpersonalna (społeczna) – umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, empatia. Potrzebna psychologom, handlowcom, agentom ubezpieczeniowym, negocjatorom, mówcom motywacyjnym
 • intrapersonalna (introspektywna) – umiejętność wejrzenia w siebie, poznania siebie. Świadomość swoich silnych i słabych stron. U niektórych wiąże się z dużą intuicją, pozwala sięgnąć do informacji przechowywanych w podświadomości. Zdolność postrzegania i kontrolowania własnych myśli, potrzeb, uczuć

inteligencja inter- i intra-personalna są często łączone i nazywane inteligencją emocjonalną.

 • przyrodnicza (środowiskowa) – życie w zgodzie z naturą, poczucie harmonii ze światem przyrody i odpowiedzialność za utrzymanie równowagi ekologicznej.
 • naukowa – ciekawość, zdobywanie wiedzy o świecie. Wykorzystywanie eksperymentów w celu zbadania reguł rządzących wszechświatem
 • filozoficzna – myślenie i zadawanie pytań dot. sensu życia, umiejętność myślenia na poziomie abstrakcyjnym
 • moralna – umiejętność dostosowania się do norm społecznych i religijnych. Poczucie sprawiedliwości, kierowanie się etyką
 • finansowa – umiejętność dysponowania środkami pieniężnymi i ich pomnażania. Rozumienie zasad obiegu pieniądza w społeczeństwie

Jak widać z powyższej listy różne zawody wymagają kilku rodzajów inteligencji, dlatego ważne jest, aby już od początku życia rozwijać u dzieci różne umiejętności poprzez zabawę. Odpowiednio dobrane zajęcia pozwolą wszechstronnie rozwinąć dziecko, co pozwoli osiągnąć sukces młodemu człowiekowi.

To, że coś się nie uda to nie powód aby nie spróbować tego zrobić